Продукти/Чипс със сол „Златна Добруджа”
Чипс със сол „Златна Добруджа”